Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 6 / Giải Sinh lớp 6 Bài 19: Đặc điểm ngoài của lá

Giải Sinh lớp 6 Bài 19: Đặc điểm ngoài của lá

Giải Sinh lớp 6 Bài 19: Đặc điểm ngoài của lá

Bài 1:(trang 64 sgk Sinh học 6): Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó nhận được nhiều ánh sáng?

Lời giải:

Phiến lá có dạng bản dẹt, có màu lục, là phần rộng nhất của lá. Lá xếp trên cây theo 3 kiểu, lá trên các mấu thân xếp so le nhau.

Bài 2:(trang 64 sgk Sinh học 6): Hãy cho ví dụ về ba kiểu xếp lá trên cây.

Lời giải:

– Lá mọc cách: các lá mọc so le nhau trên cành như lá cây dâu, lá cây dâm bụt…

– Lá mọc đối: từng đôi lá đối xứng nhau trên cành như; lá ổi, lá hải đường, lá mẫu đơn.

– Lá mọc vòng: lá mọc thành vòng xung quanh thân hoặc cành như lá cây dây huỳnh, lá trúc đào…

Bài 3:(trang 64 sgk Sinh học 6): Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng?

Lời giải:

Có 3 kiểu xếp lá và 3 kiểu gân lá (hình mang, hình cung, song song).

Hình dạng, kích thước của phiến lá rất khác nhau.

Có 2 loại lá: lá đơn và lá kép.

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 6 Bài 30: Thụ phấn(tiếp theo)

Check Also

7293 1494911290065 1020 310x165 - Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước Bài …