Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 6 / Giải Sinh lớp 6 Bài 36: Tổng kết về cây có hoa( tiếp theo)

Giải Sinh lớp 6 Bài 36: Tổng kết về cây có hoa( tiếp theo)

Giải Sinh lớp 6 Bài 36: Tổng kết về cây có hoa( tiếp theo)

Bài 1:(trang 121 sgk Sinh học 6): Các cây sống dưới môi trường nước thướng có những đặc điểm hình thái như thế nào?

Lời giải:

Các cây sống dưới môi trường nước thướng có những đặc điểm hình thái như thế nào?

Những cây sống ngập trong nước thì lá có hình dải (rong đuôi chó)

Cấy nằm sat mặt nước thì lá to (sen, súng)

Cây nổi trên mặt nước thì cuống lá phình to, xốp tựa như phao giúp cây nổi trên mặt nước (bèo)

Bài 2:(trang 121 sgk Sinh học 6): Nêu một vài ví dụ về sự thích nghi của các cây ở cạn với môi trường.

Lời giải:

Một số ví dụ về sự thích nghi của các cây ở cạn với môi trường: Ở nơi đất khô. thiếu nước thường có những cây mọng nước như xương rồng (lá thường tiêu giảm hoặc biến thành gai hạn chế sự thoát hơi nước). Những cây ưa ẩm như cây lá dong, vạn niên thanh… thường mọc trong rừng già (ít ánh sáng).

Những cây cần ít nước (kê, hương lau) lại sống được ở những nơi đất khô. Các loại rau cần nhiều nước thường sống ở những nơi đất ẩm và cần được tưới luôn.

Bài 3:(trang 121 sgk Sinh học 6): Các cây sống trong những môi trường đặc biệt (sa mạc, đầm lầy) có những đặc điểm gì? Cho một vài ví dụ.

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 6 Bài 19: Đặc điểm ngoài của lá

Lời giải:

Đặc điểm của những cây sống trong điều kiện đặc biệt (sa mạc, đầm lầy…) như sau:

– Cây sống trong sa mạc rất khô và nóng:

+ Các loại xương rồng đều có thân mọng nước, lá biến thành gai để hạn chế sự thoát hơi nước.

+ Các loại cỏ thấp nhưng lại có rễ rất dài.

+ Các cây bụi gai có lá rất nhỏ hoặc biến thành gai.

+ Cây sống trên đầm lầy (như cây đước) có rễ chống giúp cây đứng vững trên các bãi lầy ngập thủy triều ở vùng ven biển.

Check Also

nu sinh truong y dep thuan khi218637 310x165 - Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước Bài …