Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 6 / Giải Sinh lớp 6 Bài 38: Rêu – cây rêu

Giải Sinh lớp 6 Bài 38: Rêu – cây rêu

Giải Sinh lớp 6 Bài 38: Rêu – cây rêu

Bài 1: (trang 127 sgk Sinh học 6); Cấu tạo của cây rêu đơn giản như thế nào?

Lời giải:

Cấu tạo cây rêu rất đơn giản: Rêu có nhiều loại, đều là những thực vật đã có thân, lá nhưng cấu tạo vẫn đơn giản: thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức, chưa có hoa.

Bài 2: (trang 127 sgk Sinh học 6): So sánh đặc điểm cấu tạo của rêu với tảo?

Lời giải:

So sánh đặc điểm cấu tạo của rêu và tảo.

* Giống nhau: chúng đều là những thực vật bậc thấp

* Khác nhau:

– Tảo: cơ thể có dạng đơn bào hoặc đa bào; nhưng rêu chỉ có dạng đa bào.

– Tảo: cơ thể chưa phân hóa thành rễ. thân, lá; Nhưng ở rêu cơ thể đã phân hóa thành thân, lá cấu tạo đơn giản và có rễ giả.

Bài 3: (trang 127 sgk Sinh học 6): So sánh với cây có hoa, rêu có gì khác?

Lời giải:

Cây có hoa Rêu
Có hoa Chưa có hoa
Thân và lá có mạch dẫn Thân và lá có mạch dẫn
Có rễ thật Có rễ giã
Sinh sản bằng hoa Sinh sản bằng bao tử

Bài 4: (trang 127 sgk Sinh học 6): Tại sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở chỗ ẩm ướt?

Lời giải:

Rêu đã có thân, lá, nhưng chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức (chưa thực hiện được chức năng hút và dẫn truyền hoàn chỉnh). Việc lấy nước và chất khoáng hòa tan trong nước vào cơ thể được thực hiện bằng cách thấm qua bề mặt.

Check Also

1e2e7fa24ea378d32ed0630dc6f80716 1 310x165 - Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước Bài …