Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 6 / Giải Sinh lớp 6 Bài 42: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Giải Sinh lớp 6 Bài 42: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Giải Sinh lớp 6 Bài 42: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Bài 1: (trang 139 sgk Sinh học 6): Đặc điểm chủ yếu đế phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm là gì?

Lời giải

Đặc điểm chủ yếu để phân biệt lớp Hai lá mầm với lớp Một lá mầm ở số lá mầm của phôi: Cây Hai lá mầm thì phôi có 2 lá mầm, còn cây Một lá mầm thì phôi có 1 lá mầm.

Bài 2: (trang 139 sgk Sinh học 6): Có thể nhận biết một cây thuộc lớp Hai lá mầm hay lớp Một lá mầm nhờ những dấu hiệu bên ngoài nào?

Lời giải:

+ Lớp một lá mầm: Phôi có 1 lá mầm, hầu hết có rễ chùm, thân cỏ. Gân lá có hình cung hoặc song song.

+ Lớp hai lá mầm: PHôi có 2 lá mầm, Hầu hết có rễ cọc, thân gỗ, thân cỏ, thân leo. Gân lá có hình dạng

Bài 3: (trang 139 sgk Sinh học 6): Sưu tầm lá của 3 cây Hai lá mầm và 3 cây Một lá mầm khác nhau. Dùng băng dính sẵn lá vào một tờ giấy.

Lời giải:

3 Cây Hai lá mầm (đậu, lạc, cải) và 3 cây Một lá mầm (ngô,lúa,mía)

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 6 Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Check Also

truong 310x165 - Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước Bài …