Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 6 / Giải Sinh lớp 6 Bài 44: Sự phát triển của giới thực vật

Giải Sinh lớp 6 Bài 44: Sự phát triển của giới thực vật

Giải Sinh lớp 6 Bài 44: Sự phát triển của giới thực vật

Bài 1: (trang 143 sgk Sinh học 6): Thực vật ở nước (Tảo) xuất hiện trong điều kiện nào? Vì sao chúng có thể sống được trong môi trường đó?

Lời giải:

Trong điều kiện chúng có cấu tạo cơ thể rất đơn giản, thích nghi với môi trường mới.

Chúng sống được trong môi trường đó vì có cấu tạo cơ thể đơn giản.

Bài 2: (trang 143 sgk Sinh học 6): Thực vật ở cạn xuất hiện trong điều kiện nào? Cơ thể của chúng có gì khác so với thực vật ở nước?

Lời giải:

Thực vật ở cạn xuất hiện các lục địa mới xuất hiện, diện tích đất liền mở rộng.

Cơ thể thực vật ở nước cơ thế phân hóa thành rễ. thân,lá và đã có mạch dẫn (trừ rêu chưa có mạch dẫn).

Bài 3: (trang 143 sgk Sinh học 6): Thực vật Hạt kín xuất hiện trong điều kiện nào? Đặc điểm gì giúp chúng thích nghi được với điều kiện đó?

Lời giải:

Khí hậu tiếp tục thay đổi, trở nên khô hạn do mặt trời chiếu sáng liên tục, các hạt trần nguyên thủy dần dần bị chết thay vào đó là các hạt kín.

– Đặc điểm gì giúp chúng thích nghi đươc với điều kiện đó.

Đặc điểm tiến hóa của ngành hạt kín hơn hẳn so với các ngành thực vật trước nó, đã tạo điều kiện cho thực vật hạt kín chiếm địa vị thống trị trong giới thực vật về số lượng và phân bố khắp nơi trên Trái Đất, thích nghi với mọi điều kiện sống.

Check Also

nu sinh d0181115 040156 310x165 - Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước Bài …