Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 6 / Giải Sinh lớp 6 Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ

Giải Sinh lớp 6 Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ

Giải Sinh lớp 6 Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ

Bài 1:(trang 31 sgk Sinh học 6): Hãy liệt kê 5 loại rễ cây mà em quan sát được vào bảng sau

STT Tên cây Rễ cọc Rễ chùm
1
2

Lời giải:

STT Tên cây Rễ cọc Rễ chùm
1 Cây lúa +
2 Cây ngô +
3 Cây mít +
4 Cây cam +
5 Cây dừa +

Bài 2:(trang 31 sgk Sinh học 6): Rễ gồm mấy miền? Chức năng mỗi miền?

Lời giải:

Miền trưởng thành.

Miền hút.

Miền sinh trưởng.

Miền chóp rễ.

Hút nước và muối khoáng hòa tan.

Làm rễ dài ra.

Che chở cho đầu rễ.

Dẫn truyền.

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 6 Bài 21: Quang hợp

Check Also

anh con gai hoc sinh 310x165 - Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước Bài …