Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 7 / Giải Sinh lớp 7 Bài 1: Thế giới động vật đa dạng phong phú

Giải Sinh lớp 7 Bài 1: Thế giới động vật đa dạng phong phú

Giải Sinh lớp 7 Bài 1: Thế giới động vật đa dạng phong phú

Bài 1: Hãy kể tên những động vật thường gặp ở địa phương em? Chúng có đa dạng, phong phú không?

Lời giải:

Các em hãy kể tên các động vật theo 3 môi trường sống khác nhau. Ví dụ, ở dưới nước thường có các loài như: trùng roi, thủy tức, rươi, đỉa, tôm, cua, cá mè, cá trê, cá quả, cá rô, cá giếc, ếch, nhái, chẫu chàng, ba ban, rùa, rắn nước, hải li,…; ở trên cạn thường có các loài như cào cào, châu chấu, cánh cam, ve sầu, ốc sên, cóc, nhái, ếch, thằn lằn, thạch sùng, rắn ráo,, rắn hổ mang, rắn cạp long, rắn lục, chim, gà, ngan, vịt, ngỗng, trâu, bò, lợn, chó, chuột, thỏ, mèo,….Nói chung, các loài động vật ở mỗi địa phương đều đa dạng phong phú cả về số lượng loài, phương thức sống và môi trường sống.

Bài 2: Chúng ta phải làm gì để thế giới động vật mãi mãi đa dạng, phong phú?

Lời giải:

Để giới động vật mãi mãi đa dạng, phong phú, chúng ta phải luôn luôn có ý thức bảo vệ động vật, chăm sóc và nuôi dưỡng những động vật có ích. Trong quá trình học tập, lao động, chăm sóc và nuôi dưỡng những động vật có ích. Trong quá trình học tập, lao động chúng ta phải chú ý bảo vệ môi trường, trước hết là giữ cho môi trường sanh sạch đẹp (không gây ô nhiễm, không có hành động làm tổn hại đến môi trường…), tạo điều kiện cho động vật sinh sống và phát triển.

Check Also

thaohuyen4 4387256 310x165 - Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật Bài 1: Trình …