Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 7 / Giải Sinh lớp 7 Bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất

Giải Sinh lớp 7 Bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất

Giải Sinh lớp 7 Bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất

Bài 1: Cơ quan tiêu hóa của giun đất gồm những bộ phận nào?

Lời giải:

Cơ quan tiêu hóa của giun đất gồm: miệng, hầu, thực quản, diều, dại dày, ruột, ruột tịt.

Bài 2: Khoang trống giữa thành cơ thể và thành ruột (nhìn thấy khi mổ giun) là:

Lời giải:

Thể xoang chính xác

Bài 3: Khi bị ngập nước giun chui lên mặt đất là vì:

Lời giải:

Giun không hô hấp được, phải ngoi nên để hô hấp.

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 7 Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu

Check Also

7232 1494911290060 1017 310x165 - Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật Bài 1: Trình …