Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 7 / Giải Sinh lớp 7 Bài 19: Một số thân mềm khác

Giải Sinh lớp 7 Bài 19: Một số thân mềm khác

Giải Sinh lớp 7 Bài 19: Một số thân mềm khác

Bài 1: Em thường gặp ốc sên ở đâu? Khi bò ốc sên để lại dấu vết trên lá như thế nào?

Lời giải:

Ốc sên thường sống ở nơi cây cối rậm rạp, ẩm ướt, cũng có khi gặp ốc sên ớ độ cao trên 1000m so với mặt nước biển.

Khi bò, ốc sên tiết ra chất nhờn làm giảm ma sát. Khi khô, chất nhờn đó tạo nên vết màu trắng trên lá cây.

Bài 2: Hãy nêu một số tập tính của mực.

Lời giải:

Ngoài tập tính săn mồi bằng cách rình bắt, hay phun "hỏa mù" che mắt kẻ thù để trốn chạy, mực còn có các tập tính sau:

— Chăm sóc trứng: Mực đẻ trứng thành chùm như chùm nho bám vào rong rêu, đẻ xong mực ở lại canh trứng. Thỉnh thoảng mực phun nước vào trứng để làm giàu ôxi cho trứng phát triển.

— Con đực có một tua miệng đảm nhiệm chức năng giao phối (tay giao phôi). Ớ một số loài, tay giao phối có thể đứt ra mang theo các bó tinh trùng bơi đến thụ tinh cho con cái.

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 7 Bài 55: Tiến hóa về sinh sản

Check Also

chan dung nu sinhb3fe 310x165 - Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật Bài 1: Trình …