Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 7 / Giải Sinh lớp 7 Bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềm

Giải Sinh lớp 7 Bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềm

Giải Sinh lớp 7 Bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềm

Để học tốt Sinh 7, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 7 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh học 7.

STT

Động vật có đặc điểm tương ứng.

Đặc điểm cần quan sát.

Ốc Trai Mực
1 Số lớp cấu tạo của vỏ 3 3 1
2 Số chân (hay tua) 1 1 2+8
3 Số mắt 2 0 2
4 Có giác bám 0 0
5 Có lông trên tấm miệng 0 0
6 Dạ dày, ruột, gan, túi mực…
>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 7 Bài 45: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim

Check Also

7370 1494911290067 1020 310x165 - Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật Bài 1: Trình …