Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 7 / Giải Sinh lớp 7 Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp giác xác

Giải Sinh lớp 7 Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp giác xác

Giải Sinh lớp 7 Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp giác xác

Bài 1: Sự phong phú, đa dạng của động vật giáp xác ở địa phương em?

Lời giải:

Nói chung, ở các địa phương Việt Nam thường có các loại giáp xác sau: tô, tép, cua, giận nước, chân kiến…Tuy nhiên, ở các địa hình khác nhau (vùng biển, đồng bằng và miền núi) thì các loài có khác nhau chút ít. Ví dụ, người ta có thể phân biệt được: cua biển, cua đồng và cua núi.

Bài 2: Vai trò của giáp xác nhỏ (có kích thước hiển vi) trong ao, hồ, sông, biển?

Lời giải:

Ở trong ao, hồ, sông, biển, các loài giáp xác nhỏ có một vai trò khá quan trọng. Trước hết, chúng là thức ăn của tất cả các loài cá (ở giai đoạn sơ sinh) và là thức ăn thường xuyên của nhiều loài cá (kể cả cá voi). Chúng còn có tác dụng làm sạch môi trường nước.

Bài 3: Vai trò của nghề nuôi tôm ở nước ta và địa phương em?

Lời giải:

Nghề nuôi tôm ở nước ta khá phát triển, có vai trò trong nền kinh tế quốc dân. Ở vùng biển, nhân dân thường nuôi tôm sú, tôm hùm. Ở vùng đồng bằng thường nuôi tôm càng xanh. Tôm là thực phẩm quý có nhiều chất dinh dưỡng và là mặt hàng xuất khẩu quan trọng của nước ta.

Check Also

cap nhat nhan744e7b 310x165 - Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật Bài 1: Trình …