Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 7 / Giải Sinh lớp 7 Bài 26: Châu chấu

Giải Sinh lớp 7 Bài 26: Châu chấu

Giải Sinh lớp 7 Bài 26: Châu chấu

Bài 1: Nêu ba đặc điểm giúp nhận dạng châu chấu nói riêng và sâu bọ nói chung?

Lời giải:

Đặc điểm cấu tạo giúp ta nhận dạng châu chấu là: Cơ thể có 3 phần (đầu,, ngực, bụng), đầu có một đôi râu; ngực có 3 đôi chân và hai đôi cánh.

Bài 2: Hô hấp ở châu chấu khác ở tôm như thế nào?

Lời giải: Hô hấp ở châu chấu khác với hô hấp ở tôm là: châu chấu hô hấp nhờ hệ thống ống khí, bắt đầu từ lỗ thở, sau đó phân nhánh nhiều lần đến các tế bào. Còn ở tôm sông thì lại hô hấp bằng mang.

Bài 3: Quan hệ giữa dinh dưỡng và sinh sản ở châu chấu như thế nào?

Lời giải:

Mối quan hệ dinh dưỡng và sinh sản ở châu chấu là: Châu chấu phàm ăn, đẻ nhiều (đẻ nhiều lứa trong năm và nhiều trứng trong một lần). Nhờ đó, chúng sinh sản rất nhanh và thường gây hại lớn cho cây cối, mùa màng.

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 7 Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn

Check Also

anh hot girl nu sinh ca tinh 310x165 - Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật Bài 1: Trình …