Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 7 / Giải Sinh lớp 7 Bài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh

Giải Sinh lớp 7 Bài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh

Giải Sinh lớp 7 Bài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh

Bài 1: Trình bày các đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống của trùng roi.

Lời giải:

Tự dưỡng, dị dưỡng, có diệp lục, có roi, có nhân, có khả năng di chuyển.

Bài 2: Trùng đế giày có hình dạng như thế nào?

Lời giải:

Dẹp như chiếc đế giày

Bài 3: Trùng roi có màu xanh lục là nhờ đâu?

Lời giải:

Màu sắc của các hạt diệp lục.

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 7 Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh

Check Also

unnamed 310x165 - Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật Bài 1: Trình …