Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 7 / Giải Sinh lớp 7 Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép

Giải Sinh lớp 7 Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép

Giải Sinh lớp 7 Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép

Bài 1: Nêu các cơ quan bên trong của cá thể hiện sự thích nghi với đời sống và hoạt động trong môi trường nước.

Lời giải:

Các cơ quan bên trong của cá thể hiện sự thích nghi với đời sống ở nước là mang (là cơ quan hô hấp lấy ôxi hòa tan trong nước và thải CO2)ra môi trường nước và bóng hơi (có tác dụng làm tăng khối lượng riêng khi cá lặn và giảm khối lượng riêng khi cá ngoi lên)

Bài 2: Hãy tìm hiểu và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm ở hình 3 và hãy thử đặt tên cho thí nghiệm

Lời giải:

Giải thích hiện tượng xảy ra ở bình A và B (hình 3): Ở bình A khi cá ngoi lên thể tích cá tăng (do bóng hơi to ra) làm mực nước trong bình A dâng nên chiều cao h1. Ở bình B khi cá nặn xuống đáy thể tích cá giảm (do bóng hơi xẹp lại) làm mực nước trong bình B hạ xuống chiều cao h2.

Như vậy, thí nghiệm này là thí nghiệm "về tác dụng của bóng hơi".

>> Xem thêm:  Tả con cá vàng đang bơi trong hồ nước

Check Also

hinh anh nu sinh hoc sinh dep 310x165 - Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật Bài 1: Trình …