Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 7 / Giải Sinh lớp 7 Bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt

Giải Sinh lớp 7 Bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt

Giải Sinh lớp 7 Bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt

Bài 1: Dựa vào bộ răng hãy phân biệt ba bộ thú: Ăn sâu bọ, Gặm nhấm và Ăn thịt.

Lời giải:

Dựa vào bộ răng để phân biệt ba bộ thú. Đó là:

– Bộ ăn sâu bọ có cấu tạo răng: Các răng đều nhọn.

– Bộ gặm nhấm có cấu tạo răng: Răng cửa lớn, có khoảng trống hàm.

– Bộ ăn thịt có cấu tạo răng: Răng nanh dài nhọn, răng hàm rẹp bền và sắc.

Bài 2: Trình bày đặc điểm cấu tạo của chuột chũi thích nghi với đời sống đào hang trong đất.

Lời giải:

Đặc điểm cấu tạo của chuột chũi thích nghi với cuộc sống đào hang trong đất được thể hiện:

– Có chi trước ngắn, bàn tay rộng và ngón tay to khỏe để đào hang.

– Thị giác kém phát triển, nhưng khứu giác rất phát triển, đặc biệt có lông xúc giác dài ở trên mõm.

Bài 3: Nêu tập tính bắt mồi của những đại diện của ba bộ thú: Ăn sâu bọ, Gặm nhấm, Ăn thịt.

Lời giải:

Tập tính bắt mồi của các đại diện thuộc 3 bộ thú(bộ ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt) là:

– Bộ ăn Sâu bọ: có tập tính tìm mồi.

– Bộ Gặm nhấm: cũng có tập tính tìm mồi.

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 7 Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

– Bộ Ăn thịt: có tập tính rình mồi, vồ mồi hoặc đuổi mồi, bắt mồi.

Check Also

nu sinh dac lak951610 310x165 - Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật Bài 1: Trình …