Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 7 / Giải Sinh lớp 7 Bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển

Giải Sinh lớp 7 Bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển

Giải Sinh lớp 7 Bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển

Bài 1: Nêu những đại diện có 3 hình thức di chuyển, 2 hình thức di chuyển hoặc chỉ có một hình thức di chuyển.

Lời giải:

* Những đại diện có 3 hình thức di chuyển là: Vịt trời (đi, chạy, bay), châu chấu (đi, nhảy, bay)…

* Những đại diện có hai hình thức di chuyển là: Vượn (đi, leo trèo), chim cánh cụt (bơi, đi)…

* Những đại diện có 1 hình thức di chuyển là: Cá chép (bơi), giun đất (bò), dơi (bay)…

Bài 2: Nêu lợi ích của sự hoàn chỉnh cơ quan di chuyển trong quá trình phát triển của giới Động vật. Cho ví dụ.

Lời giải:

Trong quá trình tiến hóa, sự hoàn chỉnh các cơ quan di chuyển tạo điều kiện cho con vật có nhiều hình thức di chuyển (bồ câu, châu chấu) thích nghi với điều kiện sống của chúng. Ở từng cơ quan vận động, các động tác cũng dần dần linh hoạt, đa dạng hơn thích nghi với điều kiện sống của loài (bàn tay khỉ thích nghi với sự cầm nằm, leo trèo…).

>> Xem thêm:  Văn mẫu lớp 6: Tả lại một buổi lao động ở trường em

Check Also

5247396 image 310x165 - Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật Bài 1: Trình …