Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 7 / Giải Sinh lớp 7 Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Giải Sinh lớp 7 Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Giải Sinh lớp 7 Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Bài 1: Nêu sự phân hóa và chuyên hóa của một số hệ cơ quan trong quá trình tiến hóa của các ngành động vật (hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục).

Lời giải:

Sự phân hóa và chuyên hóa các hệ cơ quan của các ngành động vật được thể hiện ở bảng sau:

Ngành Tên động vật Hệ hô hấp Hệ tuần hoàn Hệ thần kinh Hệ sinh dục
Động vật nguyên sinh Trùng biến hình Chưa phân hóa Chưa phân hóa Chưa phân hóa Chưa phân hóa
Ruột khoang Thủy tức Chưa phân hóa Chưa phân hóa Hình mạng lưới Tuyến sinh dục không có ống dẫn
Giun đốt Giun đất Da Tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín Hình chuỗi hạch (hạch não, hạch dưới hầu, chuối hạch ngực và bụng) Tuyến sinh dục có ống dẫn
Chân khớp Châu chấu Khí quản Tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, tuần hoàn hở Hình chuỗi hạch(hạch não lớn, hạch dưới hầu, chuỗi hạch ngực và bụng) Tuyến sinh dục có ống dẫn
Động vật có xương sống

Cá chép

Ếch đồng

Thằn lằn bóng

Chim và thú

Mang

Da-Phổi

Phổi

Phổi và túi khí

Tim có tâm thất và tâm nhĩ, hệ tuần hoàn kín Hình ống (bộ não, tủy sống) Tuyến sinh dục có ống dẫn
>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 7 Bài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh

Check Also

hoaphuong 25 310x165 - Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật Bài 1: Trình …