Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 7 / Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Bài 1: Trình bày ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới Động vật.

Lời giải:

Cây phát sinh là một sơ đồ hình cây phát ra những nhánh từ một gốc chung(tổ tiên chung).Các nhánh ấy lại phát ra những nhánh nhỏ hơn từ những gốc khác nhau và tận cùng bằng một nhóm động vật. Kích thước của các nhánh trên cây phát sinh càng lớn bao nhiêu thì số loài của nhánh đó càng nhiều bấy nhiêu. Các nhóm có cùng nguồn gốc có vị trí gần nhau thì có quan hệ họ hàng gần với nhau hơn so với quan hệ họ hàng của chúng với giáp xác, Nhện và Sâu bọ.

Bài 2: Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn hay cá chép hơn?

Lời giải:

Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn cá chép. Vì cá voi thuộc lớp thú bắt nguồn từ nhánh tiến hóa có gốc cùng với hươu sao. Trong khi đó cá chép lại thuộc lớp có xương, là động vật bậc thấp hơn với lớp Thú.

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 7 Bài 4: Trùng roi

Check Also

nu sinh dien aoinh 4 310x165 - Giải Sinh lớp 7 Bài 55: Tiến hóa về sinh sản

Giải Sinh lớp 7 Bài 55: Tiến hóa về sinh sản

Giải Sinh lớp 7 Bài 55: Tiến hóa về sinh sản Bài 1: Hãy kể …