Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 7 / Giải Sinh lớp 7 Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh

Giải Sinh lớp 7 Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh

Giải Sinh lớp 7 Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh

Bài 1: Đặc điếm chung nào của Động vật nguyên sinh vừa đúng cho loài sống tự do lẫn loài sống kí sinh?

Lời giải:

Đặc điểm chung của động vật nguyên sinh:

– Cơ thể chỉ là một tế bào đảm nhiệm mọi chức năng sống;

– Dị dưỡng, di chuyển bằng chân giả, lông bơi hay roi hơi hoặc tiêu giám. Sinh sản vô tính theo kiêu phân đôi.

Bài 2: Hãy kể tên một số động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá.

Lời giải:

Những động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá là: các loại trùng roi và các loại trùng cỏ… Chúng là thức ăn tự nhiên của các giáp xác và động vật nhó khác. Các động vật này lại là thức ăn quan trọng cho cá và các động vật thủy sinh khác (ốc. tôm,…).

Bài 3: Hãy kế tên một số động vật nguyên sinh gây bệnh ờ người và cách truyền bệnh.

Lời giải:

– Trùng kiết lị: bào xác thường qua con đường tiêu hóa và gây ra bệnh ở ruột người.

– Trùng sốt rét: do muỗi anôphen truyền từ người này sang người khác.

– Trùng gây bệnh ngủ li bì ở châu Phi: do ruồi tsê — tsê truyền từ người này sang người khác.

Check Also

thaohuyen7 1492822 310x165 - Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật Bài 1: Trình …