Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 7 / Giải Sinh lớp 7 Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang

Giải Sinh lớp 7 Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang

Giải Sinh lớp 7 Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang

Bài 1: Cách di chuyển của sứa trong nước như thế nào?

Lời giải:

Sứa di chuyên bằng dù, khi dù phồng lên, nước biền được hút vào. Khi đầy nước, dù cụp lại nước biển thoát mạnh ra phía sau, gây ra phàn lực đây sứa tiến nhanh về phía trước. Như vậy, sứa di chuyển bằng tạo ra phản!ực, thức ăn cũng theo dòng nước vào lỗ miệng.

Bài 2: Sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi?

Lời giải:

Sự sinh sản vô tính mọc chồi ở thủy tức và san hô cơ bản là giống nhau. Chúng chi khác nhau ở chỗ: Ở thủy tức khi trưởng thành, chồi tách ra đế sống độc lập. Còn ở san hô, chồi vẫn dính với cơ thể mẹ và tiếp tục phát triển đế tạo thành tập đoàn.

Bài 3: Cành san hô được dùng để trang trí là bộ phận nào của cơ thế chúng?

Lời giải:

Cành san hô dùng trang trí thực chất chính là khung xương bằng đá vôi của san hô.

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 7 Bài 36: Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mỗ

Check Also

hinh anh nu sinh hoc sinh dep 310x165 - Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật Bài 1: Trình …