Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 8 / Giải Sinh lớp 8 Bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể

Giải Sinh lớp 8 Bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể

Giải Sinh lớp 8 Bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể

Bài 1 (trang 44 sgk Sinh học 8): Máu gồm những thành phần cấu tạo nào? Nêu chức năng của huyết tương và hồng cầu.

Lời giải:

Máu gồm huyết tương (55%) và các tế bào máu (45%). Các tế bào máu gồm hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu.

Huyết tương duy trì máu ở trang thái lỏng để lưu thong dễ dàng trong mạch ; vận chuyển các chất dinh dưỡng, các chất cần thiết khác và các chất thải.

Hồng cầu vậ chuyển O2 và CO2

Bài 2 (trang 44 sgk Sinh học 8): Có thể thấy môi trường trong ở những cơ quan, bộ phận nào của cơ thể?

Lời giải:

Có thể thấy môi trường ở tất cả các cơ quan, bộ phận của cơ thể. Môi trường trong luôn lưu chuyển và bao quanh mọi tế bào.

Bài 3 (trang 44 sgk Sinh học 8): Môi trường trong cơ thể gồm những thành phần nào? Chúng có quan hệ như thế nào?

Lời giải:

Môi trường trong gồm máu, nước mô và bạch huyết:

– Một số thành phần của máu thẩm thấu qua thành mạch máu tạo ra nước mô.

– Nước mô thẩm thấu qua thành mạch bạch huyết tạo ra bạch huyết

– Bạch huyết lưu chuyển trong mạch bạch huyết rồi lại đổ về tĩnh mạch máu và hòa vào máu.

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nam

Check Also

52043129 09 1024x682 1 310x165 - Giải Sinh lớp 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nam

Giải Sinh lớp 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nam

Giải Sinh lớp 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nam Đáp án: 1.c ; …