Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 8 / Giải Sinh lớp 8 Bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày

Giải Sinh lớp 8 Bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày

Giải Sinh lớp 8 Bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày

Bài 1 (trang 89 sgk Sinh học 8): Ở dạ dày có các hoạt động tiêu hóa nào?

Lời giải:

Ở dạ dày diễn ra các hoạt động tiêu hóa sau:

– Tiết dịch vị

– Biến đổi lí học của thức ăn.

– Biến đổi hóa học của thức ăn.

– Đẩy thức ăn từ dạ dày xuống ruột.

Bài 2 (trang 89 sgk Sinh học 8): Biến đổi lí học ở dạ dày diễn ra như thế nào?

Lời giải:

Biến đổi lí học ở dạ dày diễn ra như sau:

– Thức ăn chạm vào lưỡi và chạm vào dạ dày kích thích tiết dịch vị (sau 3 giờ có tới 1 lít dịch vị) giúp hòa loãng thức ăn.

– Sự phối hợp co của các lớp cơ dạ dày giúp đảo trộn thức ăn cho thấm đều dịch vị.

Bài 3 (trang 89 sgk Sinh học 8): Biến đổi hóa học ở dạ dày diễn ra như thế nào?

Lời giải:

Sự tiêu hóa hóa học ở dạ dày diễn ra như sau:

– Một phần nhỏ tinh bột tiếp tục được phân giải nhờ enzim amilaza (đã được trộn đều từ khoang miệng) thành đường matôzơ ở giai đoạn đầu, khi thức ăn chưa được trộn đều với dịch vị.

– Một phần protêin chuỗi dài được enzim pepsin trong dịch vị phân cắt thành các prôtêin chuỗi ngắn (gồm 3 – 10 axit amin).

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 8 Bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

Bài 4 (trang 89 sgk Sinh học 8): Với khẩu phần thức ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở dạ dày thì còn những loại thức ăn nào cần tiêu hóa tiếp?

Lời giải:

Với khẩu phần thức ăn đầy đủ nhất, sau khi tiêu hóa ở dạ dày thì vẫn còn những chất trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp tục ở ruột là: lipit, gluxit, prôtêin.

Check Also

7140 1494911290048 1014 310x165 - Giải Sinh lớp 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nam

Giải Sinh lớp 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nam

Giải Sinh lớp 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nam Đáp án: 1.c ; …