Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 8 / Giải Sinh lớp 8 Bài 47: Đại não

Giải Sinh lớp 8 Bài 47: Đại não

Giải Sinh lớp 8 Bài 47: Đại não

Bài 1 (trang 150 sgk Sinh học 8): Mô tả cấu tạo trong của đại não

Lời giải:

Đại não gồm: chất xám tạo thành vỏ não là trung tâm của các phản xạ có điều kiện; chất trắng nằm dưới vỏ não là những đường thần kinh nối các phần của vỏ não với nhau và vỏ nãu với các phần dưới của hệ thần kinh. Trong chất trắng còn có các nhân nền

Bài 2 (trang 150 sgk Sinh học 8): Nêu đặc cấu tạo và chức năng của đại não người, chứng tỏ sự tiến hóa của người so với động vật khác lớp thú.

Lời giải:

Đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não người tiến hóa hơn động vật thuộc lớp Thú được thể hiện:

Khối lượng não so với cơ thể ở người lớn hơn động vật thuộc lớp Thú.

Vỏ não có nhiều khe và rãnh làm tăng bề mặt chưa các nơron (khối lượng chất xám lớn).

Ở người, ngoài cá trung khu vận động và cảm giác như các động vật thuộc lớp Thú, còn có các trung khu cảm giác và vận động ngôn ngữ (nói, viết, hiểu tiếng nói, hiểu chữ viết).

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 8 Bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng

Check Also

nu sinh d20181115 040205 310x165 - Giải Sinh lớp 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nam

Giải Sinh lớp 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nam

Giải Sinh lớp 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nam Đáp án: 1.c ; …