Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 8 / Giải Sinh lớp 8 Bài 55: Giới thiệu chung hệ nội tiết

Giải Sinh lớp 8 Bài 55: Giới thiệu chung hệ nội tiết

Giải Sinh lớp 8 Bài 55: Giới thiệu chung hệ nội tiết

Bài 1 (trang 175 sgk Sinh học 8): Lập bảng so sánh cấu tạo về chức năng của tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết. Chúng giống và khác nhau ở những điểm nào?

Lời giải:

Các tuyến Tuyến nội tiết Tuyến ngoại tiết
Giống nhau Các tuyến đều tạo ra sản phẩm sinh lí của cơ thể (trao đổi chất, trong tế bào…) tiết tham gia điều hòa các quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng
Khác nhau Sản phẩm của tuyến nội tiết ngấm thẳng vào máu. Sản phẩm của tuyến ngoại tiết tập trung vào ống dẫn để đổ ra ngoài

Bài 2 (trang 175 sgk Sinh học 8): Nêu tính chất và vai trò của hoocmôn, từ đó xác định rõ tầm quan trọng của các tuyến nội tiết đối với đời sống.

Lời giải:

Tính chất và vai trò của hoocmôn

a) Tính chất: Mỗi hoocmon chỉ ảnh hưởng đến một hoặc một số cơ quan xác định (gọi là cơ quan đích), mặc dù các hoocmon này theo máu đi khắp cơ thể (tính đặc hiệu của hoocmon).

Hoocmon có hoạt tính sinh học rất cao, chỉ tác động với một lượng nhỏ cũng gây hiệu quả rõ rệt.

Hoocmon không mang tính đặc trưng cho loài. Ví dụ, người ta dùng insulin của bò (thay insulin của người) để chữa bệnh tiểu đường cho người.

b) Vai trò

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 8 Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

Những nghiên cứu thực nghiệm và nghiên cứu lâm sang cho phép kết luận: nhờ sự điểu khiển, điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết (mà thực chất là các hoocmon) đã:

– Duy trì được tính ổn định của môi trường bên trong cơ thể.

– Điều hòa các quá trình sinh lí diễn ra bình thường.

Do đó, sự mất cân bằng trong hoạt động nội tiết thường dẫn đến tình trạng bệnh lí. Vì vậy, hoocmon có vai trò rất quan trọng đối với cơ thể.

Check Also

cap nhat nhanhca415 310x165 - Giải Sinh lớp 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nam

Giải Sinh lớp 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nam

Giải Sinh lớp 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nam Đáp án: 1.c ; …