Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 8 / Giải Sinh lớp 8 Bài 56: Tuyến yên, tuyến giáp

Giải Sinh lớp 8 Bài 56: Tuyến yên, tuyến giáp

Giải Sinh lớp 8 Bài 56: Tuyến yên, tuyến giáp

Bài 1 (trang 178 sgk Sinh học 8): Lập bảng tổng kết vai trò của các tuyến nội tiết đã học theo mẫu sau:

STT Tuyến nội tiết Vai trò

Lời giải:

STT Tuyến nội tiết Vai trò
1 Tuyến yên Là tuyến quan trọng nhất tiết các hoocmon kích thích hoạt động của nhiều tuyến nội tiết khác. Đồng thời tiết các hoocmon có ảnh hưởng đến sinh trưởng, trao đổi glucôzơ, các chất khoáng, nước và co thắt cơ trơn.
2 Tuyến giáp Có vai trò quan trọng trong chuyển hóa vật chất và năng lượng của cơ thể.
3 Tuyến cận giáp Cùng với tuyến giáp có vai trò điều hòa trao đổi chất và phôtpho trong máu.

Bài 2 (trang 178 sgk Sinh học 8): Phân biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ do thiếu Iốt

Lời giải:

Khi thiếu iốt, chất tirôxin không được tiết ra, tuyến yên sẽ tiết nhiều hoocmon thức đẩy tuyến giáp hoạt động gây phì đại tuyến làm thành bướu cổ. Trẻ em bị bệnh sẽ chậm lớn, trí não kém phát triển ; người lớn hoạt động thần kinh giảm sút, trí nhớ kém.

Do tuyến giáp hoạt động mạnh tiết nhiều hoocmon làm tăng trao đổi chất, nhịp tim tăng, người bệnh luôn trong trạng thái hồi hộp, căng thẳng, mất ngủ, sút cân nhanh.

Do tuyến hoạt động mạnh mẽ nên cũng gây bướu cổ, mắt lồi.

Check Also

chan dung nu sinh truon 49cc1a 310x165 - Giải Sinh lớp 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nam

Giải Sinh lớp 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nam

Giải Sinh lớp 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nam Đáp án: 1.c ; …