Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 8 / Giải Sinh lớp 8 Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Giải Sinh lớp 8 Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Giải Sinh lớp 8 Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hooạt động của các tuyến nội tiết

Bài 1 (trang 186 sgk Sinh học 8): Trình bày cơ chế tự điều hòa hoạt động của tuyến tụy

Lời giải:

Sự phối hợp hoạt động của các tế bào α và β của đảo tụy trong tuyến tụy khi lượng đường trong máu giảm hay tăng chính là để giữ cho nồng độ đường trong máu được ổn định.

Khi lượng đường trong máu giảm sau hoạt động mạnh hoặc đói kéo dài, không chỉ các tế bào α của đảo tụy hoạt động tiết glucagon mà còn có sự phối hợp hoạt động của cả 2 tuyến trên thận. Tuyến nàu tiết cooctizon để góp phần vào sự chuyển hóa lipit và prôtêin làm tăng đường huyết.

Bài 2 (trang 186 sgk Sinh học 8): Nêu rõ mối quan hệ trong hoạt động điều hòa của tuyến yên đối với các tuyến nội tiết.

Lời giải:

Các hoocmon của tuyến yên không chỉ điều khiển các tuyến nội tiết mà ngược lại, hoạt động của tuyến yên đã được tăng cường hay kìm hãm cũng bị sự chi phối của hoocmon do các tuyến này tiết ra. Đó là cơ chế từ điều hòa của các tuyến nội tiết nhờ các thông tin ngược.

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 8 Bài 17: Tim và mạch máu

Check Also

nu sinh dac lak noi t91 4951610 310x165 - Giải Sinh lớp 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nam

Giải Sinh lớp 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nam

Giải Sinh lớp 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nam Đáp án: 1.c ; …