Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 9 / Giải Sinh lớp 9 Bài 21: Đột biến gen

Giải Sinh lớp 9 Bài 21: Đột biến gen

Giải Sinh lớp 9 Bài 21: Đột biến gen

Bài 1 (trang 64 sgk Sinh học 9): Đột biến gen là gì? Nêu một số dạng biến đổi cấu trúc của gen?

Lời giải:

Đột biến gen là những biến đôi trong cấu trúc của gen do ảnh hưởng phức tạp của môi trường trong và ngoài cơ thể tới phân tử ADN xuất hiện trong điều kiện tự nhiên hoặc do con người gây ra.

Một số dạng của đột biến gen là:

+ Mất cặp nuclêôtit

+ Thêm cặp nuclêôtit

+ Thay thế cặp nuclêôtit

Bài 2 (trang 64 sgk Sinh học 9): Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật. nêu vai trò và ý nghĩa của đột biến gen trong thực tiễn sản xuất.

Lời giải:

Đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật vì chúng phá vỡ sự thống nhất hài hoà trong kiểu gen và gây ra những rối loạn trong quá trình tổng hợp prôtêin. Vai trò của đột biến gen: đột biến gen tạo ra các gen lặn, chúng chỉ biểu hiện ra kiểu hình khi ở thể đồng hợp và trong môi trường thích hợp. Qua giao phối, nếu gặp tổ hợp gen thích hợp, một đột biến vốn có hại có thể trở thành có lợi, đột biến làm tăng khả năng thích ững của sinh vật với các điều kiện ngoại cảnh. Đột biến có lợi có ý nghĩa đối với chăn nuôi và trồng trọt.

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 9 Bài 9: Nguyên phân

Bài 3 (trang 64 sgk Sinh học 9): Nguyên nhân gây đột biến gen là gì?

a) Đột biến gen phát sinh do sự rối loạn trong quá trình tự sao chép ADN dưới atcs dụng của các yếu tố tự nhiên.

b) Đột biến gen phát sinh do con người gây đột biến nhân tạo bằng tác nhân vật lí và hoá học.

c) Do quá trình giao phối giữa các cá thể khác loài.

d) Cả a và b.

Lời giải:

Đáp án: d.

Check Also

nu sinh dien do guc hinh 2 310x165 - Giải Sinh lớp 9 Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Giải Sinh lớp 9 Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Giải Sinh lớp 9 Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái Bài …