Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 9 / Giải Sinh lớp 9 Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Giải Sinh lớp 9 Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Giải Sinh lớp 9 Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Bài 1 (trang 68 sgk Sinh học 9): Cơ chế nào dẫn tới sự hình thành thể (2n+1) và (2n-1)?

Lời giải:

Cơ chế NST dẫn tới hình thành thể (2n+1) và (2n-1) được giải thích trên cơ sở sự không phân li của một cặp NST tương đồng nào đó (NST thường hoặc NST giới tính) trong giảm phân hình thành giao tử. Kết quả một giao tử có cả 2 NST của một cặp, còn một giao tử không mang NST nào của cặp đó. Sơ đồ hình thành thể (2n+1) và (2n-1).

Bài 2 (trang 68 sgk Sinh học 9): Hãy nêu hậu quả của dị bội thể?

Lời giải:

Hậu quả của dị bội thể là sự biến đổi số lượn NST ở từng cặp NSt, có thể gây ra những biến đổi hình thái như hình dạng, kích thước, màu sắc,… hoặc gây bệnh NST.

Bài 3 (trang 68 sgk Sinh học 9): Sự biến đổi số lượng ở một cặp NST thường thấy ở những dạng nào?

a) Thể tam nhiễm;

b) thẻ một nhiễm;

c) Thê không nhiễm;

d) Cả a, b và c.

Lời giải:

Đáp án: d.

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 9 Bài 21: Đột biến gen

Check Also

anh girl xinh hoc sinh cap 3 rang khenh 310x165 - Giải Sinh lớp 9 Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Giải Sinh lớp 9 Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Giải Sinh lớp 9 Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái Bài …