Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 9 / Giải Sinh lớp 9 Bài 32: Công nghệ gen

Giải Sinh lớp 9 Bài 32: Công nghệ gen

Giải Sinh lớp 9 Bài 32: Công nghệ gen

Bài 1 (trang 95 sgk Sinh học 9): Kĩ thuật gen là gì? Gồm những khâu nào? Công nghệ gen là gì?

Lời giải:

– Kĩ thuật gen là tập hợp những phương pháp tác động định hướng lên ADN cho phép chuyển thông tin di truyền từ một cá thể của một loài sang cá thể của loài khác.

– Kĩ thuật gen gồm 3 khâu cơ bản:

+ Khâu 1: Tách ADN NST của tế bào cho và tách phân tử ADN dùng làm thể truyền từ vi khuẩn hoặc virut.

+ Khâu 2: Tạo ADN tái tổ hợp (ADN lai) bằng cách cắt ADN của tế bào và phân tử ADN làm thể truyền ở vị trí xác định nhờ enzim cắt chuyên biệt. Ghép đoạn ADN của tế bào cho vào ADN thể truyền nhờ enzim nối.

+ Khâu 3: Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận vào tế bào động thực vật. ADN được chuyển gắn vào NST của tế bào nhận, tự nhân đôi truyền qua các thế hệ tế bào tiếp theo qua cơ chế phân bào, chỉ huy tổ hợp prôtêin đã mã hoá trong đoạn đó. Nếu vào tế bào vi khuẩn, đoạn ADN này tồn tại cùng với thể truyền, độc lập với NST của tế bào nhận để tự nhân đôi và chỉ huy tổng hợp prôtêin tương ứng.

Công nghệ gen là lĩnh vực tổng hợp chung các kĩ thuật di truyền.

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 9 Bài 8: Nhiễm sắc thể

Bài 2 (trang 95 sgk Sinh học 9): Trong sản xuất và đời sống, công nghệ gen được ứng dụng trong những lĩnh vực chủ yếu nào?

Lời giải:

Trong sản xuất và đời sống, công nghệ gen được ứng dụng trong việc tạo ra các sản phẩm sinh học, tạo giống cây trồng biến đổi gen, tạo động vật biến đổi gen.

Bài 3 (trang 95 sgk Sinh học 9): Công nghệ sinh học là gì? Gồm những lĩnh vực nào?

Lời giải:

Công nghệ sinh học là ngành công nghệ sử dụng tế bào sống và các quá trình sinh học để tạo ra các sản phẩm sinh học cần thiết cho con người.

Công nghệ sinh học gồm 6 lĩnh vực:

+ Công nghệ lên men.

+ Công nghệ tế bào.

+ Công nghệ enzim

+ Công nghệ chuyển nhân và chuyển phôi.

+ Công nghệ sinh học xử lí môi trường.

+ Công nghệ gen (là công nghệ cao) quyết định thành công của cuộc cách mạng sinh học.

Check Also

nu sinh dac lak951610 310x165 - Giải Sinh lớp 9 Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Giải Sinh lớp 9 Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Giải Sinh lớp 9 Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái Bài …