Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 9 / Giải Sinh lớp 9 Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần

Giải Sinh lớp 9 Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần

Giải Sinh lớp 9 Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần

Bài 1 (trang 101 sgk Sinh học 9): Vì sao tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật qua nhiều thế hệ có thể gây ra hiện tượng thoái hoá? Cho ví dụ.

Lời giải:

Tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật qua nhiều thế hệ có thể gây ra hiện tượng thoái hoá vì các gen lặn có hại chuyển từ trạng thái dị hợp (sơ đồ minh hoạ hình 34.3 SGK).

Bài 2 (trang 101 sgk Sinh học 9): Trong chọn giống, người ta dùng hai phương pháp này nhằm mục đích gì?

Lời giải:

Trong chọn giống, người ta dùng hai phương pháp này để củng cố và giữ tính ổn định của một số tính trạng mong muốn, tạo dòng thuần có các cặp gen đồng hợp thuận lợi cho sự đánh giá kiểu gen, phát hiện các gen xấu loại bỏ ra khỏi cơ thể.

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 9 Bài 47: Quần thể sinh vật

Check Also

7140 1494911290048 1014 310x165 - Giải Sinh lớp 9 Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Giải Sinh lớp 9 Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Giải Sinh lớp 9 Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái Bài …