Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 9 / Giải Sinh lớp 9 Bài 4: Lai hai cặp tính trạng

Giải Sinh lớp 9 Bài 4: Lai hai cặp tính trạng

Giải Sinh lớp 9 Bài 4: Lai hai cặp tính trạng

Bài 1 (trang 16 sgk Sinh học 9): Căn cứ vào đâu mà Menđen lại cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của mình di truyền độc lập với nhau?

Lời giải:

Sở dĩ tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của Menđen di truyền độc lập với nhau vì tỉ lệ mỗi kiểu hình ở F bằng tích các tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

Bài 2 (trang 16 sgk Sinh học 9): Biến dị tổ hợp là gì? Nó xuất hiện với hình thức sinh sản nào?

Lời giải:

Biến dị tổ hợp là sự tổ hợp lại các tính trạng của cá thể đem lại, làm xuất hiện kiểu hình khác cá thể đem lại.

Biến dị tổ hợp được xuất hiện trong các hình thức sinh sản hữu tính.

Bài 3 (trang 16 sgk Sinh học 9): Thực chất củ sự di truyền độc lập các tính trạng là F2 nhất thiết phải có:

a) Tỉ lệ phân li của mỗi cặp tính trạng 3 trội: 1 lặn.

b) Tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ các tính trạng hợp thành nó.

c) Bốn kiểu hình khác nhau.

d) Các biến dị tổ hợp.

Lời giải:

Đáp án: b.

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 9 Bài 18: Prôtêin

Check Also

cap nhat nhan744e7b 310x165 - Giải Sinh lớp 9 Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Giải Sinh lớp 9 Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Giải Sinh lớp 9 Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái Bài …