Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 8 / Giải Sinh lớp8 Bài 49: Cơ quan phân tích thị giác

Giải Sinh lớp8 Bài 49: Cơ quan phân tích thị giác

Giải Sinh lớp8 Bài 49: Cơ quan phân tích thị giác

Bài 1 (trang 158 sgk Sinh học 8): Mô tả cấu tạo của cầu mất nói chung và màng lưới nói riêng.

Lời giải:

* Cầu mắt:

– Cầu mắt nằm trong hốc mắt của xương sọ, phía ngoài được bảo vệ bởi các mi mắt, lông mày và lông mi nhờ tuyến lệ luôn luôn tiết nước mắt làm cho mắt không bị khô. – Cầu mắt vận động được là nhờ các cơ quan vận động mắt.

– Cầu mắt gồm 3 lớp:

+ Lớp ngoài cùng là màng cứng có nhiệm vụ bảo vệ phần trong của cầu mắt. Phía trước của màng cứng là màng giác trong suốt đe' ánh sáng đi qua vào trong cầu mắt.

+ Lớp màng mạch có nhiều mạch máu và các tế bào sắc tố đen tạo thành một phòng tối trong cầu mắt (như phòng tối của máy ảnh). + Lớp trong màng lưới trong đó có chứa tế bào thụ cảm thị giác, bao gồm 2 loại tế bào: tế bào nón và tế bào que.

* Màng lưới: – Màng lưới là bộ phận thụ cảm của cơ quan phân tích thị giác, trong đó chủ yếu là các tế bào nón và tế bào que, tiếp nhân hình ảnh của vật. Các tế bào nón tiếp nhận các kích thích về màu sắc; các tế bào que tiếp nhận các kích thích ánh sáng.

– Điểm vàng là nơi tập trung các tế bào nón. Mỗi tế bào nón ở trung tâm của điểm vàng liên hệ với một tế bào thần kinh thị giác qua một tế bào hai cực.

>> Xem thêm:  Phân tích khổ đầu bài thơ Tràng Giang

– Các tia sáng phản chiếu từ cảnh vật xung quanh đi vào màng lưới, tạo thành 1 ảnh lộn ngược trên màng lưới là nhờ một hệ thống môi trường trong suốt gồm: Màng giác và thể thuỷ tinh. Ánh sáng đi qua màng giác vào thể thuỷ tinh qua lỗ đồng tử ở mống mắt (lòng đen). Nhờ khả năng điều tiết của thể thuỷ tinh (phổng lên) mà ta có thể nhìn rõ vật khi tiến lại gần. Đồng tử cũng có khả năng điều tiết ánh sáng (thu nhỏ hay dãn rộng) để điểu chỉnh lượng ánh sáng vào màng lưới khi ánh sáng quá mạnh hoặc quá yếu – Dây thần kinh thị giác đảm nhận khâu dẫn truyển các xung thần kinh xuất hiện trên màng lưới vể vùng thị giác ở thuỳ chẩm.

– Phân tích trung ương là vùng thị giác. Tuỳ thuộc tính chất của ánh sáng (có màu sắc hay không), cường độ chiếu sáng, khu vực tiếp nhận các kích thích (điểm vàng hay vùng ngoại vi), loại tế bào bị kích thích, xung ưuyển vể những điểm nhất định trên vỏ não trong vùng thị giác mà cho ta những cảm giác nhất định về hình ảnh của cảnh vật xung quanh

Bài 2 (trang 158 sgk Sinh học 8): Hãy quan sát đồng tử của bạn em khi rọi và không rọi đèn pin vào mắt.

Lời giải:

Khi rọi đèn pin vào mắt, đồng tử co hẹp lại, nhỏ hơn dồng tử trước khi dọi đèn. Đó là phản xạ đồng tử. Vì khi ánh sáng quá mạnh, lượng ánh sáng quá nhiều sẽ làm loá mắt. Ngược lại, nếu từ sáng vào tối thì đồng tử dãn rộng để có đủ năng lượng ánh sáng mới có thể nhìn rõ vật. Sự co dãn của đồng tử là nhằm điều tiết ánh sáng mới có thể nhìn rõ vật. Sự co và dãn của đồng tử là nhằm diễu tiết ánh sáng tác dụng lên màng lưới.

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 8 Bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể

Bài 3 (trang 158 sgk Sinh học 8): Tiến hành thí nghiệm sau:

– Đặt bút bi thiên long có màu trước mắt, cách mắt 25 cm, em có đọc được chữ trên bút không? Có thấy màu rõ không?

– Chuyển dần bút sang phải và giữ nguyên khoảng cách nhưng mắt vẫn hướng về phía trước. Em có thấy màu và chữ nữa không? Hãy giải thích vì sao?

Lời giải:

Trường hợp thứ nhất, chữ đọc được dễ dàng và nhận rõ được màu của bút.

– Trường hợp thứ hai, không nhìn rõ chữ trên bút và không nhận được màu của bút khi vẫn hướng mắt về trước mà bút chuyển sang bên phải mắt vì ảnh của bút không rơi vào điểm vàng mà rơi vào vùng ngoại vi của điểm vàng, nơi ít tế bào nón và chủ yếu là tế bào que.

Check Also

anh tuong1 1711201815 310x165 - Giải Sinh lớp 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nam

Giải Sinh lớp 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nam

Giải Sinh lớp 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nam Đáp án: 1.c ; …