Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 9 / Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 / Một số dạng đề thi Sinh học phổ biến nhất hiện nay – Sinh học 9

Một số dạng đề thi Sinh học phổ biến nhất hiện nay – Sinh học 9

Đề thi: 

Bài 7. Ở loài trâu, cho biết A quy định lông đen trội  hoàn toàn so với a  quy  định lông trắng. Trâu đực (1) đen giao phối với trâu cái  (2) trắng sinh nghé  thứ  nhất có màu đen, nghé thứ hai có màu trắng. Hãy xác định kiểu gen của các trâu, nghé nói trên.

Câu 8. Ở người, bố và mẹ đều có da đen, tóc xoăn sinh đứa con trai đầu lòng có da trắng, tóc thẳng. Nếu họ sinh đứa con thứ 2 thì kiểu hình của đứa con này có thể như thế nào?. Biết rằng 2 cặp tính trạng nói trên do 2 cặp gen quy định và di truyền phân li độc lập với nhau.

Bài 9. Cho cây hoa hồng (cây P) tự thụ phấn thu được F] gồm 101 cây hoa đỏ, 200 cây hoa hồng, 100 cây hoa trắng. Xác định quy luật di truyền của tính trạng và kiểu gen của cây p.

Bài 10. Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng. Hai cặp tính trạng này di truyền phân li độc lập với nhau. Ở một phép lai, đời con thu được kiểu hình với tỉ lệ 1 cây cao, hoa đỏ: 1 cây cao, hoa trắng: 1 cây thấp, hoa đỏ: 1 cây thấp, hoa trắng. Hãy suy luận để tìm kiểu gen của bố mẹ.

Bài 11. Cho biết A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với a quy định hạt xanh; B quy định hạt trơn trội hoàn toàn so với b quy định hạt nhăn. Hai cặp tính trạng này di truyền phân li độc lập với nhau. Cho một cây tự thụ phấn (cây P), đời con thu được kiểu hình với tỉ lệ 3 hạt vàng, tron: 1 hạt vàng, nhăn. Hãy suy luận để tìm kiểu gen của cây p.

Bài 12. Tính trạng hình dạng tóc do 1 gen nằm trên NST thường quy định. Tóc quăn là trội hoàn toàn so với tóc thẳng.

 1. Một cặp vợ chồng sinh được 2 đứa con: đứa con gái có tóc quăn, đứa con trai có tóc thẳng. Biết rằng người cha có tóc thẳng. Hãy tìm kiểu gen của mẹ và lập sơ đồ lai.

 2. Một phụ nữ mang kiểu gen dị hợp muốn chắc chắn sinh con đều có tóc quăn thì kiểu gen và kiểu hình của người chồng phải như thế nào?

Bài 13. Khi lai 2 gà trống trắng với 1 gà mái đen đều thuần chủng, người ta   đã thu được các con lai đồng loạt có màu xanh da trời.

 1. Tính trạng trên được di truyền theo kiểu nào?

 2. Cho các con gà lông da trời này giao phối với nhau, sự phân li   của  những tính trạng trong quần thể con    gà sẽ như thế nào?

Cho lai con gà xanh da trời với con gà lông trắng, sự phân li ở đời con sẽ như thế nào? Có cần kiểm tra độ thuần chủng ban đầu không?

Đáp án: 

Câu 8. Kiểu gen của bố mẹ là AaBb X AaBb nên kiểu hình của con sẽ là trong 4 loại kiểu hình:                      – Da đen, tóc quăn

 • Da đen, tóc thẳng
 • Da trắng, tóc quăn
 • Da trắng, tóc thẳng

Bài 9. Tính trạng di truyền theo quy luật trội không hoàn toàn.

Kiểu gen của cây p là Aa.

Bài 10. Kiểu gen của p là AaBb X aabb hoặc Aabb X aaBb

Bài 11. Kiểu gen của p là AABb X AABb.

Bài 12.

 1. Kiểu gen của mẹ và sơ đồ lai:
 • Theo bài ra, người cha tóc thẳng có kiểu gen aa; đứa con trai tóc thẳng có kiểu gen aa, nhận một giao từ a từ bố và a từ mẹ. Mặt khác có đứa con tóc quăn có kiểu gen Aa (vì bố chỉ cho giao tử a)

—► Người mẹ có kiểu gen Aa (tóc quăn)

Sơ đồ lai:

P: 9 Tóc quăn X s Tóc thẳng Aa X aa

F1 Aa

F1: 1 Aa: 1aa (1 tóc   X    quăn: 1 tóc thẳng)

 1. Để chắc chắn các con có kiểu hình tóc  quăn  —> Người bố có kiểu gen AA (tóc quăn)

Sơ đồ lai:

P: tóc quăn X ( Tóc quăn Aa           X      AA

F1:        1AA       :        1Aa (100%      tóc     quăn)

Bài 13. a)

 • Theo bài ra tính trạng trên được di truyền theo hiện tượng trội không hoàn toàn.

Quy ước: A – lông trắng; a * lông đen; Aa – lông màu xanh da trời

 • – Ta có sơ đồ lai từ F1—> đến F1:

P: Xanh da trời X Xanh da trời

Aa                             Aa

Gp: A, a                           A, a

F1:     1  AA        : 2Aa: 1aa  ( 1     lông trắng :     2  xanh da      trời: 1 lông đen)

>> Xem thêm:  Đề thi tuyển chọn học sinh giỏi phần Ứng dụng di truyền học ( tiếp) – Sinh học 9

c)

 • Ta có sơ đồ lai từ F1—► đến Fa:

P: Lông trắng X Xanh da trời AA     Aa

Gp:   A     X       A, â

F1:     1AA:    1 Aa (1 lông trắng: 1 xanh da trời)

 • Không cần kiểm tra độ thuần chủng của gen ban đầu.

Bài 14.

a)

 • Bố thuộc nhóm máu o có kiểu gen 1° 1°, mẹ thuộc nhóm máu A có kiểu gen Aa, hoặc aa.
 • Ta xét hai trường hợp:

+ Trường hợp 1:

P: 9 Nhóm máu A X s Nhóm máu o

P: 9 Nhóm máu A X a Nhóm máu o

+ Trường hợp 2:

 • Để các con có đủ 4 nhóm máu thì bố mẹ phải có kiểu gen: IAI° xIBI°. Ta có sơ đồ lai:

P: 9 Nhóm máu A X d Nhóm máu B

Kiểu hình: 25% Nhóm máu AB: 25% Nhóm máu A: 25% Nhóm máu B: 25% Nhóm máu o.

 • Đứa trẻ có nhóm máu o là con của cặp bố mẹ có nhóm máu o và A (Vì bố mẹ có nhóm máu A và AB không thể sinh ra con có nhóm máu O)

—► Đứa trẻ có nhóm máu A là con của cặp bố mẹ có nhóm máu A và AB.

Check Also

7225 1494911290059 1017 310x165 - Đề thi học sinh giỏi số 11 – Sinh học 9

Đề thi học sinh giỏi số 11 – Sinh học 9

Đề thi:  Câu 1. Tại sao từ 4 loại nuclêôtit lại có thể tạo nên …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *