Ôn tập phần sinh học vi sinh vật – Sinh học 10

Để giúp các bạn học sinh tóm tắt lý thuyết cũng như bài tập áp dụng phần sinh học vi sinh vật, bài học hôm nay chúng tôi sẽ tổng hợp cho các bạn những kiến thức cơ bản của phần vi sinh vật.

A: Các dạng bài tập phổ biến 

Câu 1: Giải thích các pha đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục. Ở pha sinh trưởng nào trong nuôi cấy không liên tục có thời gian của một thế hệ (g) là giá trị không đổi? Nêu nguyên tắc của nuôi cấy liên tục, ứng dụng.

Trả lời:

a) Pha tiềm phát: vi khuẩn thích nghi với môi trường, số lượng tế bào trong quần thể chưa tăng. Enzim cảm ứng được hình thành để phân giải cơ chất.

b) Pha lũy thừa: vi khuẩn sinh trưởng với tốc độ lớn nhất và không đổi, số lượng tế bào trong quần thể tăng lên rất nhanh.

c) Pha cân bằng: số lượng vi khuẩn trong quần thể đạt đén cực đại và không đổi theo thời gian, vì số lượng tế bào sinh ra bằng số lượng tế bào chết đi.

d) Pha suy vong: số tế bào sống trong quần thể giảm dần do tế bào trong quần thể bị phân hủy nagyf càng nhiều, chất dinh dưỡng cạn kiệt, chất độc hại tích lũy quá nhiều.

– trong nuôi cấy không liên tục pha cân bằng là pha có thời gian của 1 hệ (g) không đổi.

– Nguyên tắc trong nuôi cấy liên tục: luôn đổi mới môi trường nuôi cấy bằng cách bổ sung liên tục các chất dinh dưỡng vào và đồng thời lẤY ra 1 lượng dịch nuôi cấy tương đương

– Ứng dụng: trong sản xuất sinh khối để thu nhận protein đơn bào, các hợp chất có hoạt tính sinh học như các axit amin, enzim, các kháng sinh, các hoocmon…

 Câu 2: Em hãy thử nêu các môi trường tự nhiên thích hợp cho sự sinh trưởng của từng nhóm vi sinh vật trong bảng:

Nhóm vi sinh vật pH tối ưu đối với phần lớn vi sinh vật môi trường thích hợp
vi khuẩn gần trung tính đất, nước, chất thải phóng xạ, suối nước nóng
tảo đơn bào hơi axit vùng nước ngọt
nấm axit nơi ẩm ướt
động vật đơn bào gần trung tính váng cống rãnh

Trên là những dạng bài tập phổ biến trong dạng bài về vi sinh vật. Chúc các bạn học tập hiệu quả! 

Check Also

hoaphuong 26 310x165 - Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật - Sinh học 10

Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật – Sinh học 10

Sinh trưởng của vi sinh vật là quá trình lớn lên của sinh vật, quá …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *