Home / Tag Archives: Anh em như thể tay chân

Tag Archives: Anh em như thể tay chân

Nêu cảm nghĩ của em về tình cảm anh em giữa nhân vật người anh và cô em gái trong truyện ngắn “Bức tranh của em gái tôi” (Tạ Duy Anh).

hoaphuong 10 310x165 - Nêu cảm nghĩ của em về tình cảm anh em giữa nhân vật người anh và cô em gái trong truyện ngắn “Bức tranh của em gái tôi” (Tạ Duy Anh).

Nêu cảm nghĩ của em về tình cảm anh em giữa nhân vật người anh và cô em gái trong truyện ngắn “Bức tranh của em gái tôi” (Tạ Duy Anh). Hướng dẫn làm bài – Đề bài yêu cầu bộc lộ những cảm xúc, suy nghĩ của bản thân …

Read More »