Home / Tag Archives: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra

Tag Archives: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra

Bức tranh thiên nhiên trong bài thơ “Buổi chiều đứng phủ Thiên Trường trông ra” (“Thiên Trường vãn vọng” – Trần Nhân Tông)

hot thoi gian nghi hoc cua oc1 310x165 - Bức tranh thiên nhiên trong bài thơ “Buổi chiều đứng phủ Thiên Trường trông ra” (“Thiên Trường vãn vọng” – Trần Nhân Tông)

Bức tranh thiên nhiên trong bài thơ “Buổi chiều đứng phủ Thiên Trường trông ra” (“Thiên Trường vãn vọng” – Trần Nhân Tông) Thiên nhiên giản dị, tươi đẹp miền thôn dã muôn đời nay vẫn là người bạn gắn bó của các thi nhân – dù cho thi nhân …

Read More »

Cảm nhận về hồn thơ thắm thiết của Trần Nhân Tông trong bài Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra (Thiên Trường vãn vọng)

nu sinhg do guc hinh 3 310x165 - Cảm nhận về hồn thơ thắm thiết của Trần Nhân Tông trong bài Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra (Thiên Trường vãn vọng)

Đề bài: Cảm nhận về hồn thơ thắm thiết của Trần Nhân Tông trong bài Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra (Thiên Trường vãn vọng) Bài làm Trần Nhân Tông là vị vua, vị anh hùng nổi tiếng khoan hòa, nhân ái và cũng là nhà thơ …

Read More »