Home / Tag Archives: Tả bác nông dân đang cày ruộng

Tag Archives: Tả bác nông dân đang cày ruộng

Tả bác nông dân đang cày ruộng

52043129 09 1024x682 1 310x165 - Tả bác nông dân đang cày ruộng

Tả bác nông dân đang cày ruộng Hướng dẫn Nói đến bác nông dân đang cày ruộng, em nhớ đến bác Tám ở quê ngoại. Đó là một nông dân cần cù chất phác, bác chuyên đi cày thuê kiếm cơm, nên bác là người sử dụng cày rất thành …

Read More »