Home / Tài liệu môn Địa lý

Tài liệu môn Địa lý

Tuyển tập câu hỏi dành cho học sinh giỏi xoay quanh chủ đề "Vấn đề phát triển một số nghành công nghiệp trọng điểm" – Địa lý 12 (Phần 2)

nu sinhuyen 20181115 040141 310x165 - Tuyển tập câu hỏi dành cho học sinh giỏi xoay quanh chủ đề "Vấn đề phát triển một số nghành công nghiệp trọng điểm" - Địa lý 12 (Phần 2)

Câu hỏi và đáp án 1.Câu hỏi Câu 7. Dựa vào trang 22 Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: a) Trình bày tình hình phát triển ngành công nghiệp năng lượng ở nước ta. b) Kể tên những nơi khai thác dầu mỏ, khí tự …

Read More »

Đề thi thử học sinh giỏi quốc gia phần 'vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp'( Phần 1)

hoaphuong 10 310x165 - Đề thi thử học sinh giỏi quốc gia phần 'vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp'( Phần 1)

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN Câu 1. Phân tích những điều kiện thuận lợi và khó khăn về tự nhiên để phát triển ngành thủy sản nước ta. Đáp án a) Thuận lợi -Bờ biển dài (3.260km), vùng đặc quyền kinh tế rộng. – Vùng biển có nguồn lợi hải …

Read More »

Tuyển tập câu hỏi dành cho học sinh giỏi xoay quanh chủ đề "Vấn đề phát triển một số nghành công nghiệp trọng điểm" – Địa lý 12 (Phần 1)

nu sinh 20181115 040157 310x165 - Tuyển tập câu hỏi dành cho học sinh giỏi xoay quanh chủ đề "Vấn đề phát triển một số nghành công nghiệp trọng điểm" - Địa lý 12 (Phần 1)

Câu hỏi và đáp án 1.Câu hỏi Câu 1. Phân tích các thế mạnh tự nhiên và hiện trạng phát triển công nghiệp khai thác than và dầu khí ở nước ta. Câu 2. Chứng minh rằng nước ta có nhiều thế mạnh về tự nhiên để phát triển công …

Read More »

Đề số 8 – Bộ đề thi ôn luyện học sinh giỏi lớp 12 môn Địa lý chuyên đề ‘ vấn đề phát triển nông nghiệp’

dd926f3ede44a75eb0c4e08157ef0d17 310x165 - Đề số 8 – Bộ đề thi ôn luyện học sinh giỏi lớp 12 môn Địa lý chuyên đề ‘ vấn đề phát triển nông nghiệp’

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN Câu 41. Cho bảng số liệu sau: Diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây (Đơn vị: nghìn ha) Năm Tổng số Chia ra Cây lương thực có hạt Cây công nghiệp Cây ăn quả Cây khác 1990 9.040 6.477 1.199 281 1.083 1995 10.497 …

Read More »

Đề thi dành cho học sinh giỏi môn Địa lý 12 chuyên đề "Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp" – Phần 3

7128 1494911290046 1013 310x165 - Đề thi dành cho học sinh giỏi môn Địa lý 12 chuyên đề "Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp" - Phần 3

Câu hỏi và đáp án 1.Câu hỏi Câu 16. Cho bảng số liệu sau: Tỉ trọng giá trị sản lượng công nghiệp của một số vùng so với cả nước a) Hãy nhận xét sự thay đổi tỉ trọng của hai vùng nói trên trong giá trị sản lượng công nghiệp …

Read More »

Đề số 7 – Bộ đề thi ôn luyện học sinh giỏi lớp 12 môn Địa lý chuyên đề ‘ vấn đề phát triển nông nghiệp’

hoaphuong 17 310x165 - Đề số 7 – Bộ đề thi ôn luyện học sinh giỏi lớp 12 môn Địa lý chuyên đề ‘ vấn đề phát triển nông nghiệp’

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN Câu 36. Cho bảng số liệu sau: Diện tích và sản lượng cà phê nhân ở nước ta giai đoạn 1980 – 2010 Năm ỉ 980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Diện tích (nghìn ha) 22,5 44,7 119,3 186,4 516,7 497,4 554,8 Sản lượng …

Read More »

Đề số 6 – Bộ đề thi ôn luyện học sinh giỏi lớp 12 môn Địa lý chuyên đề ‘ vấn đề phát triển nông nghiệp’

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 7 310x165 - Đề số 6 – Bộ đề thi ôn luyện học sinh giỏi lớp 12 môn Địa lý chuyên đề ‘ vấn đề phát triển nông nghiệp’

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN Câu 32: Cho bảng số liệu sau: Dân số và sản lượng lương thực của nước ta giai đoạn 1990 – 2010 Năm 1990 1995 2000 2005 2010 Dân số (nghìn người) 66.016,7 71.995,5 77.630,9 82.392,1 86.932,5 Sản lượng lương thực có hạt (nghìn tấn) …

Read More »

Đề thi dành cho học sinh giỏi môn Địa lý 12 chuyên đề "Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp" – Phần 2

doi thay mot mai truong 310x165 - Đề thi dành cho học sinh giỏi môn Địa lý 12 chuyên đề "Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp" - Phần 2

Câu hỏi và đáp án 1.Câu hỏi Câu 8. Nêu những nguyên nhân dẫn đến sự phân hóa lãnh thổ sản xuất công nghiệp. Câu 9. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung và kiến thức đã học, hãy nhận xét sự phân hóa về mặt …

Read More »

Đề số 5 – Bộ đề thi ôn luyện học sinh giỏi lớp 12 môn Địa lý chuyên đề ‘ vấn đề phát triển nông nghiệp’

anh con gai hoc sinh 310x165 - Đề số 5 – Bộ đề thi ôn luyện học sinh giỏi lớp 12 môn Địa lý chuyên đề ‘ vấn đề phát triển nông nghiệp’

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN Câu 28: Cho bảng số liệu: Diện tích và năng suất lúa cả năm của cả nước Năm Diện tích (nghìn ha) Năng suất (tạ/ha) Tổng số Lúa mùa 2000 7.666 2.360 42,4 2003 7.452 2.109 46,4 2005 7.329 2.038 48,9 2007 7.207 2.016 49,9 …

Read More »

Đề thi dành cho học sinh giỏi môn Địa lý 12 chuyên đề "Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp" – Phần 1

7232 1494911290060 1017 310x165 - Đề thi dành cho học sinh giỏi môn Địa lý 12 chuyên đề "Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp" - Phần 1

Câu hỏi và đáp án 1.Câu hỏi Câu 1. Trình bày cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta. Tại sao cần phải phất triển các ngành công nghiệp trọng điểm? Câu 2. Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm? Kể tên các ngành công nghiệp trọng điểm …

Read More »

Bộ câu hỏi hay và khó dành cho học sinh giỏi môn Địa lý 12 xung quanh vấn đề "Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp" – Phần 2

anh hot girl hoc sinh cap 3 8 310x165 - Bộ câu hỏi hay và khó dành cho học sinh giỏi môn Địa lý 12 xung quanh vấn đề "Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp" - Phần 2

Câu hỏi và đáp án 1.Câu hỏi Câu 6. Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam và những kiến thức đã học, hãy kể tên các vùng nông nghiệp ở nước ta hiện nay và nêu các sản phẩm chuyên môn hóa của từng vùng. Câu 7. Cho bảng số …

Read More »