Home / Tài liệu môn Địa lý / Địa lý lớp 7

Địa lý lớp 7

Tuyển tập câu hỏi hay và khó cho học sinh giỏi môn Địa lý 7 về vấn đề ' Kinh tế châu Âu' (Phần 4)

anh girl xinh hoc sinh cap 3 rang khenh 310x165 - Tuyển tập câu hỏi hay và khó cho học sinh giỏi môn Địa lý 7 về vấn đề ' Kinh tế châu Âu' (Phần 4)

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 1.Đề thi Câu 18. Cho bảng số liệu sau: Sản lượng than, dầu thô và diện của châu Âu giai đoạn 1990 – 2010 Câu 19. Cho bảng số liệu sau: Giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu của Pháp giai đoạn 1990 – 2010 …

Read More »

Tuyển tập câu hỏi hay và khó cho học sinh giỏi môn Địa lý 7 về vấn đề ' Kinh tế châu Âu' (Phần 3)

7246 1494911290063 1020 310x165 - Tuyển tập câu hỏi hay và khó cho học sinh giỏi môn Địa lý 7 về vấn đề ' Kinh tế châu Âu' (Phần 3)

Đề thi và đáp án 1.Đề thi Câu 13. Cho bảng số liệu sau: Tổng sản phẩm trong nước (theo giá thực tế) phân theo khu vực kinh tế của Cộng hòa Pháp năm 1990 và năm 2009. Câu 14. Cho bảng số liệu sau: Dân số và sản lượng lương thực có …

Read More »

Tuyển tập câu hỏi hay và khó cho học sinh giỏi môn Địa lý 7 về vấn đề ' Kinh tế châu Âu' (Phần 1)

thaohuyen3 5223722 1024x682 1 310x165 - Tuyển tập câu hỏi hay và khó cho học sinh giỏi môn Địa lý 7 về vấn đề ' Kinh tế châu Âu' (Phần 1)

Câu hỏi và đáp án 1.Câu hỏi Câu 1. Trình bày đặc điểm nông nghiệp châu Âu Câu 2. Trình bày đặc điểm tình hình phát triển ngành công nghiệp ở châu Âu. Câu 3. Trình bày đặc điểm tình hình phát triển ngành dịch vụ ở châu Âu. Câu …

Read More »