Home / Tài liệu môn Địa lý / Địa lý lớp 8 / Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 8

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 8

Câu hỏi tuyển chọn ôn thi học sinh giỏi phần đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam – Địa lý 8 (tiếp)

7246 1494911290063 1020 310x165 - Câu hỏi tuyển chọn ôn thi học sinh giỏi phần đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam – Địa lý 8 (tiếp)

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN Câu 10. Nêu biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua các thành phần địa hình, sông ngòi ở nước ta. Đáp án a) Địa hình – Xâm thực mạnh ở miền đồi núi. + Trên các sườn dốc mất lớp phủ …

Read More »