Home / Tài liệu môn Địa lý / Địa lý lớp 9

Địa lý lớp 9

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý 9 phần "Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo"

7175 1494911290053 1015 310x165 - Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý 9 phần "Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo"

Câu hỏi và đáp án 1.Câu hỏi 2.Đáp án Câu 1. Trình bày những bộ phận của vùng biển Việt Nam. Gợi ý làm bài Vùng biển của nước ta bao gồm: nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải. vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. …

Read More »

Đề thi học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Địa 9 chuyên đề "Vùng đồng bằng sông Cửu Long" – Phần 3

Hinh anh hot5 310x165 - Đề thi học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Địa 9 chuyên đề "Vùng đồng bằng sông Cửu Long" - Phần 3

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN: Câu 16. Vì sao ngành chế biến lương thực thực phẩm ở Đồng bằng sông Cửu Long chiếm tỉ trọng cao hơn cả? Gợi ý làm bài Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh về sản xuất lương thực, thực phẩm (chiếm hơn 51,5% …

Read More »

Tuyển tập câu hỏi ôn thi học sinh giỏi môn Địa lý 9 chuyên đề "Vùng Đông Nam Bộ" (Phần 3)

hoaphuong 17 310x165 - Tuyển tập câu hỏi ôn thi học sinh giỏi môn Địa lý 9 chuyên đề "Vùng Đông Nam Bộ" (Phần 3)

Câu hỏi và đáp án 1.Câu hỏi Câu 15. Nêu những điều kiện thuận lợi dể phát triển ngành dịch vụ ở Đông Nam Bộ. Câu 16. Tại sao tuyến du lịch từ TP. Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu quanh năm họat động nhộn nhịp? …

Read More »