Home / Tài liệu môn Lịch sử / Lịch sử lớp 10 / Câu hỏi ôn tập môn Lịch sử lớp 10

Câu hỏi ôn tập môn Lịch sử lớp 10

Câu hỏi ôn tập bài 42: Đóng góp của các dân tộc ít người vào sự nghiệp chung của đất nước – Lịch sử 10

7293 1494911290065 1020 310x165 - Câu hỏi ôn tập bài 42: Đóng góp của các dân tộc ít người vào sự nghiệp chung của đất nước - Lịch sử 10

Câu 1. Trình bày những đóng góp của các dân tộc ít người ở nước ta về kinh tế – văn hóa. Gợi ý làm bài – Về mặt kinh tế: + Sống trên vùng rừng núi, trung du, tuy điều kiện khó khăn nhirtig nhờ thời tiết thuận lợi, …

Read More »

Câu hỏi ôn tập bài 41: Những thành tựu chính của dân tộc trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước – Lịch sử 10

cap nhat nhanhca415 310x165 - Câu hỏi ôn tập bài 41: Những thành tựu chính của dân tộc trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước - Lịch sử 10

Câu 1. Nêu những thành tựu chính trị của nước ta thời phong kiến. Gợi ý làm bài – Trải qua hàng chục vạn năm, những người nguyên thủy trên đất Việt Nam dần dần quần tụ lại để tạo nễn những quốc gia cổ đại đầu tiên: Văn Làng – …

Read More »

Câu hỏi ôn tập bài 39: Tình hình kinh tế- xã hội nửa đầu thế kỉ XIX – Lịch sử 10

7215 1494911290057 1016 310x165 - Câu hỏi ôn tập bài 39: Tình hình kinh tế- xã hội nửa đầu thế kỉ XIX - Lịch sử 10

Câu 1. Trình bày tình hình kinh tế nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX. Gợi ý làm bài –              Vấn đề ruộng đất và sản xuất nông nghiệp: được nhà Nguyễn coi trọng. + Năm 1803, Gia Long đã ra lệnh đo đạc lại toàn bộ ruộng đất, lập …

Read More »

Câu hỏi ôn tập bài 37: Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài và phong trào Tây Sơn – Lịch sử 10

thaohuyen8 3713562 310x165 - Câu hỏi ôn tập bài 37: Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài và phong trào Tây Sơn - Lịch sử 10

Câu 1. Phân tích những nét nổi bật của phong trào Tây Sơn khi đánh chiếm Đàng Trong, xóa bỏ tình trạng cát cứ của chúa Nguyễn và đánh bại quân xâm lược Xiêm. Gợi ý làm bài –              Năm 1771, anh em Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa ở …

Read More »

Câu hỏi ôn tập bài 36: Tình hình văn hóa- tư tưởng thế kỉ XVI- đầu thế kỉ XVIII – Lịch sử 10

anh hot girl hoc sinh cap 3 8 310x165 - Câu hỏi ôn tập bài 36: Tình hình văn hóa- tư tưởng thế kỉ XVI- đầu thế kỉ XVIII - Lịch sử 10

Câu 1. Trình bày tình hình văn hóa, tư tưởng ở nước ta thế kỉ XVI – đầu thế kỉ XVIII. Gợi ý làm bài *             Tư tưởng, tôn giáo, tín ngưỡng: -Sự mất dần hiệu lực và vị trí độc tôn của Nho giáo. –              Phật giáo, Đạo giáo …

Read More »