Home / Tài liệu môn Lịch sử / Lịch sử lớp 10 / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10

Giải bài tập Sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10

Bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa – Lịch sử 10

Để đẩy mạnh phát triển chủ nghĩa tư bản, các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ ngoài việc bóc lột nhân dân chính quốc còn đẩy mạnh bành chướng xâm lấn thuộc địa để mở rộng thị trường tiêu thụ. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu rõ …

Read More »