Home / Tài liệu môn Lịch sử / Lịch sử lớp 11 / Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 11

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 11

Chuyên đề 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914-1918) – Lịch sử 11

7175 1494911290053 1015 310x165 - Chuyên đề 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914-1918) - Lịch sử 11

*Kiến thức nâng cao: 1. Từ khi mới ra đời, công nhân Việt Nam đã đấu tranh chống lại tư bản Pháp. Những hình thức đấu tranh của công nhân Việt Nam từ đầu đến năm 1918 -Vừa mới ra đời, công nhân Việt Nam đã tiếp thu truyền thống …

Read More »

Chuyên đề 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 (Phần 2) – Lịch sử 11

52043129 09 1024x682 1 310x165 - Chuyên đề 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 (Phần 2) - Lịch sử 11

*Kiến thức nâng cao: 6. Nguyên nhân làm cho Phan Bội Châu và những người sáng lập ra Hội Duy tân chủ trương dựa vào Nhật Bản. Tư tưởng cứu nước của Phan Bội Châu? *Nguyên nhân: -Nhật Bản có cuộc cải cách Minh Trị đưa đất nước Nhật trở …

Read More »

Chuyên đề 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 (Phần 1) – Lịch sử 11

nu sinh 20181115 040157 310x165 - Chuyên đề 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 (Phần 1) - Lịch sử 11

*Kiến thức nâng cao: 1. Những sự kiện chứng minh Phan Bội Châu chủ trương giải phóng dân tộc theo khuynh hướng tư sản bằng phương pháp bạo động Phan Bội Châu là sĩ phu nổi tiếng đất Nghệ An, là lãnh tụ tiêu biểu nhất trong phong trào giải …

Read More »

Chuyên đề 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp – Lịch sử 11

7175 1494911290053 1015 310x165 - Chuyên đề 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp - Lịch sử 11

*Kiến thức nâng cao: 1. Chính sách khai thác bóc lột của thực dân Pháp đã làm cho giai cấp địa chủ phong kiến và nông dân có những thay đổi * Địa chủ phong kiến: – Đã đầu hàng, làm tay sai cho thực dân Pháp, số lượng ngày …

Read More »

Chuyên đề 21 :Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XX ( phần 2)- Lịch sử 11

nu sinh dien aoinh 4 310x165 - Chuyên đề 21 :Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XX ( phần 2)- Lịch sử 11

*Kiến thức nâng cao: 6. Hệ thống kiến thức về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương TT Tên cuộc khởi nghĩa, thời gian, người lãnh đạo Hoạt động nổi bật Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm 1 Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883-1892) Đinh Gia …

Read More »

Chuyên đề 21 :Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XX ( Phần 1) – Lịch sử 11

unnamed 310x165 - Chuyên đề 21 :Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XX ( Phần 1) - Lịch sử 11

*Kiến thức nâng cao: 1. Diễn biến cuộc phản công của phái chủ chiến ở kinh thành Huế (7 – 1885). Nội dung và tác dụng của chiếu Cần Vương? – Diễn biến: + Đêm mùng 4 rạng ngày 5-7-1885, trong khi tên Toàn quyền về chính trị và quân …

Read More »

Chuyên đề 20: Chiến sự lan rộng ra toàn quốc. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng – Lịch sử 11

nu sinh dien do guc hinh 2 310x165 - Chuyên đề 20: Chiến sự lan rộng ra toàn quốc. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng - Lịch sử 11

*Kiến thức nâng cao: 1. Cuộc kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Ý nghĩa của chiến thắng Cầu Giấy? – Cuộc kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng: + Ngày 20 – 11 – 1873, Pháp nổ súng tấn …

Read More »

Chuyên đề 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược ( từ năm 1858 đến năm 1873) – Lịch sử 11

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 14 310x165 - Chuyên đề 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược ( từ năm 1858 đến năm 1873) - Lịch sử 11

*Kiến thức nâng cao: 1. Hãy nêu tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam giữa thế kỉ XIX. Nhận xét về tình hình đó? * Tình hình: – Trước khi thực dân Pháp xâm lược, Việt Nam là nước độc lập, kinh tế có những bước phát triển, nhưng …

Read More »