Home / Tài liệu môn Lịch sử / Lịch sử lớp 11 / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 11

Giải bài tập Sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 11

Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) – Lịch sử 11

hinh anh gai xinh hot girl cap 2 3 310x165 - Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) - Lịch sử 11

Các sĩ phu tiên tiến Việt Nam hướng theo lý tưởng cuộc vận động Duy tân của Trung Quốc, cuộc Duy tân Minh Trị, vào con đường cách mạng tư sản. Đầu thế kỷ XX, một phong trào yêu nước mới ở nước ta nảy sinh theo khuynh hướng dân …

Read More »

Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp – Lịch sử 11

photo 0 1510200251964 310x165 - Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp - Lịch sử 11

Sau khi hoàn thành cuộc bình định, Pháp khai thác thuộc địa lần thứ nhất với quy mô lớn, để bóc lột nhân dân Việt Nam, đặt cơ sở thống trị lâu dài. Pháp tiến hành can thiệp tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, chính trị …

Read More »

Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX – Lịch sử 11

1586828911 38 cuuheight990 310x165 - Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX - Lịch sử 11

Sau hai Hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt, Pháp đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, thiết lập chế độ bảo hộ ở Bắc Kì và Trung Kì. Nhân dân ta nổi dậy đấu tranh mạnh mẽ, Pháp cũng liên tục phản công dẫn đến sự bùng …

Read More »

Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng – Lịch sử 11

nu sinh truong y dep thuan khi218637 310x165 - Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng - Lịch sử 11

Thực dân Pháp đặt chân vào Đà Nẵng và đang thực hiện âm mưu thôn tính hết nước ta. Năm 1873, chiến sự lan rộng ra cả nước nhân dân Bắc Kì nổi dậy đấu tranh. Nhà Nguyễn từng bước đầu hàng trước quân định bằng những Hiệp ước không …

Read More »

Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945) – Lịch sử 11

anh con gai hoc sinh 310x165 - Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945) - Lịch sử 11

Bài viết này chúng tôi xin tổng kết lại kiến thức lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945) có những sự kiện chính như Chính quyền Xô viết thành lập do Lê-nin đứng đầu; các nước tư bản luôn có sự tranh giành thuộc …

Read More »

Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) – Lịch sử 11

hinh anh nu sinh hoc sinh dep 310x165 - Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) - Lịch sử 11

Tình hình các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có những chuyển biến quan trọng về mặt kinh tế, chính trị, xã hội, sự phân hóa giai cấp diễn ra sâu sắc. Chính sách khai thác bóc lột thuộc địa của thực dân phương Tây …

Read More »