Home / Tài liệu môn Lịch sử / Lịch sử lớp 12

Lịch sử lớp 12

Ôn tập Những vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 đến nay (Phần 2) – Lịch sử 12

nu sinh dak lak xin1115 040129 310x165 - Ôn tập Những vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 đến nay (Phần 2) - Lịch sử 12

Câu 7: Nguyên nhân và quá trình diễn ra khủng hoảng kinh tế năm 1929-1933 Nguyên nhân: Xảy ra do các nước tư bản chạy theo lợi nhuận, sản xuất hàng hóa ồ ạt.Trong khi đó sức mua giảm sút vì quần chúng quá nghèo khổ. Đây là cuộc khủng …

Read More »

Ôn tập Những vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 đến 1945 (Phần 1) – Lịch sử 12

7232 1494911290060 1017 310x165 - Ôn tập Những vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 đến 1945 (Phần 1) - Lịch sử 12

Câu 1: Tình hình nước Nga trước cách mạng năm 1917 Tình hình nước Nga trước cách mạng Sau khi cuộc cách mạng dân chủ tư sản 1905 – 1907 thất bại, nước Nga vẫn là một đế quốc quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II. …

Read More »