Home / Tài liệu môn Lịch sử / Lịch sử lớp 12 / Câu hỏi ôn tập môn Lịch sử lớp 12

Câu hỏi ôn tập môn Lịch sử lớp 12

Ôn tập Những vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 đến nay (Phần 2) – Lịch sử 12

nu sinh dak lak xin1115 040129 310x165 - Ôn tập Những vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 đến nay (Phần 2) - Lịch sử 12

Câu 7: Nguyên nhân và quá trình diễn ra khủng hoảng kinh tế năm 1929-1933 Nguyên nhân: Xảy ra do các nước tư bản chạy theo lợi nhuận, sản xuất hàng hóa ồ ạt.Trong khi đó sức mua giảm sút vì quần chúng quá nghèo khổ. Đây là cuộc khủng …

Read More »

Ôn tập Những vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 đến 1945 (Phần 1) – Lịch sử 12

thaohuyen7 1492822 310x165 - Ôn tập Những vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 đến 1945 (Phần 1) - Lịch sử 12

Câu 1: Tình hình nước Nga trước cách mạng năm 1917 Tình hình nước Nga trước cách mạng Sau khi cuộc cách mạng dân chủ tư sản 1905 – 1907 thất bại, nước Nga vẫn là một đế quốc quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II. …

Read More »