Home / Tài liệu môn Lịch sử / Lịch sử lớp 12 / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 12

Giải bài tập Sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 12

Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000) – Lịch sử 12

hot thoi gian nghi hoc cua oc1 310x165 - Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000) - Lịch sử 12

Sau khi hoàn thành xong cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc, Việt Nam đã bắt đầu quá trình đổi mới đi lên xã hội chủ nghĩa. Yêu cầu đổi mới được đưa ra thảo luận và quyết định trong các kì đại hội. Bài học ngày hôm nay sẽ …

Read More »

Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986) – Lịch sử 12

7246 1494911290063 1020 310x165 - Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986) - Lịch sử 12

Sau khi thống nhất đất nước, Việt Nam đã bắt tay vào xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa và tiến hành cuộc chiến tranh biên giới để bảo vệ tổ quốc. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu cụ thể hơn về vấn đề …

Read More »

Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 – Lịch sử 12

hinh gai xinh hoc sinh de thuong 310x165 - Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 - Lịch sử 12

Tình hình Việt Nam sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước như thế nào? có những biến đổi gì đáng kể? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài học ngày hôm nay để trả lời câu hỏi này. A. Lý thuyết I. TÌNH HÌNH HAI MIỀN …

Read More »

Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) – Lịch sử 12

Sau cuộc tấn công nhằm phá hoại thành quả xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc của thực dân Pháp thì đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX miền Bắc đã khôi phục và phát triển kinh tế trở lại, cuộc kháng chiến ở miền Nam …

Read More »

Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973) – Lịch sử 12

Trước âm mưu biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, nhân dân hai miền đoàn kết cùng chống lại đế quốc Mĩ, nhân dân miền Bắc vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa trở thành hậu phương vững chắc cho miền Nam ruột thịt. A. Lý …

Read More »

Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) – Lịch sử 12

Sau khi hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết, thực dân Pháp buộc phải rút khỏi Việt Nam, miền Bắc nước ta được độc lập nhưng miền Nam vẫn phải đối mặt với sự xâm lược của đế quốc Mĩ, do đó nhân dân cả nước vừa tiến hành xây dựng …

Read More »

Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954) – Lịch sử 12

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, thực dân Pháp đã buộc phải rút quân khỏi Việt Nam. Cụ thể diễn biến trận đánh này như thế nào, chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài học ngày hôm nay. A. Lý thuyết I. …

Read More »

Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953) – Lịch sử 12

Trong giai đoạn 1946-1950, quân và dân ta đã làm thất bại kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp, buộc chúng phải đánh lâu dài với quân ta. Đến năm 1952 cuộc kháng chiến chống Pháp có thêm bước phát triển mới. A. Lý thuyết I. THỰC DÂN …

Read More »

Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) – Lịch sử 12

Sau khi thất bại trong cuộc xâm lược Việt Nam năm 1945, thực dân Pháp đã theo quân Anh vào miền Nam Việt Nam và với danh nghĩa giải giáp quân Nhật, Thực dân Pháp đã nổ súng đánh chiếm nước ta một lần nữa. A. Lý thuyết I. KHÁNG CHIẾN …

Read More »

Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 – Lịch sử 12

Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời đã phải đối mặt với tình trạng thù trong giặc ngoài, tình hình căng thẳng “ngàn cân treo sợi tóc” buộc Đảng và nhà nước có những chính sách, hướng đi đúng đắn. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, chúng …

Read More »