Home / Tài liệu môn Lịch sử / Lịch sử lớp 6 / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 6

Giải bài tập Sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 6

Bài 19+ 20: Từ sau Trưng Vương đến Lý Nam Đế (giữa thế kỉ I – giữa thế kỉ VI) – Lịch sử 6

5247396 image 310x165 - Bài 19+ 20: Từ sau Trưng Vương đến Lý Nam Đế (giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI) - Lịch sử 6

Từ sau thời Trưng Vương nước ta có rơi vào sự khống chế của nhà Hán. Nhân dân ta vô cùng khổ cực, chịu sự đọa đầy và những luật lệ hà khắc. Tiếp đến năm 248 nổ ra cuộc khởi nghĩa Bà Triệu. Tình hình kinh tế – xã …

Read More »