Home / Tài liệu môn Lịch sử / Lịch sử lớp 8 / Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8

Đề thi chuyên đề 10: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX ( Phần 3) – Lịch sử 8

hoaphuong 17 310x165 - Đề thi chuyên đề 10: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX ( Phần 3) – Lịch sử 8

ĐỀ 3 Câu 17. Căn cứ Ba Đình được xây dựng như thế nào? So sánh chiến thuật của nghĩa quân Ba Đình với nghĩa quân Bãi Sậy? Câu 18. Khởi nghĩa Hương Khê có những đặc điểm nào khác so với các cuộc khởi nghĩa Cần Vương khác? Câu …

Read More »

Đề thi chuyên đề 10: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX (Phần 2) – Lịch sử 8

nu sinhuyen 20181115 040141 310x165 - Đề thi chuyên đề 10: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX (Phần 2) – Lịch sử 8

ĐỀ 2 Câu 9: Sau chiến thắng cầu Giấy tháng 12 – 1873, đường lối kháng chiến của triều đình Nguyễn có thay đổi không? Câu 10: Chủ trương của Pháp sau trận Cầu Giấy lần thứ hai (1/1/1883) có gì khác với trận Cầu Giấy thứ nhất (12 – …

Read More »

Đề thi chuyên đề 10: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX – Lịch sử 8

unnamed 310x165 - Đề thi chuyên đề 10: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX - Lịch sử 8

ĐỀ 1 Câu 1. Nguyên nhân nào khiến nhà Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất (1802). Hiệp ước đã vi phạm điều gì? Câu 2. So sánh thái độ và kiểu hành động của nhân dân và của triều đình Huế trước sự xâm lược của thực dân …

Read More »

Đề thi chuyên đề 9: Sự phát triển của khoa học kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX – Lịch sử 8

7140 1494911290048 1014 310x165 - Đề thi chuyên đề 9: Sự phát triển của khoa học kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX - Lịch sử 8

ĐỀ 1 Câu 1. Nêu nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ năm 1917 đến năm 1945? Câu 2. Lập bảng thống kê theo mẫu dưới đây về những sự kiện chính của lịch sử thế giới (1917 -1945)? Thời gian Sự kiện *Nước Nga – Liên …

Read More »

Đề thi chuyên đề 8: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) – Lịch sử 8

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 7 310x165 - Đề thi chuyên đề 8: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) - Lịch sử 8

ĐỀ 1: Câu 1. Lập niên biểu những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945)? Niên đại Sự kiện chính Ngày 1 -9-1939  ………………………………. Tháng 9 -1940  ………………………………. Ngày 26-6-1941  ………………………………. Ngày 7-12-1941  ………………………………. Tháng 1-1942  ………………………………. Ngày 2-2-1943  ………………………………. Ngày 6 – 6 -1944 …

Read More »

Đề thi chuyên đề 5: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô ( 1917-1941) ( Phần 2) – Lịch sử 8

truong 310x165 - Đề thi chuyên đề 5: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô ( 1917-1941) ( Phần 2) - Lịch sử 8

ĐỀ 2 Câu 6. Chính sách Cộng sản thời chiến có những nội dung và ý nghĩa lịch sử như thế nào? Câu 7. Chính sách kinh tế mới đã đem lại những kết quả to lớn gì cho đất nước Liên Xô? Câu 8. Lập bảng so sánh “Chính …

Read More »